Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 865
Rota testium infrasciptorum:

Jaco Micolaÿ newząl [ʃze] ʃzeʃczÿ kmoth
pane Jagneʃcze anÿ tÿ ʃʃeʃcz kmoth
wÿʃadzona zge volwarcu atý kmecze
ʃzedzą ʃ Szirowego corzena mÿmo czter
dzeʃczÿ lath anÿ tego wolwarcu niczʃ
vgąl


Item Nicolaus Gil ducit testes erga Pÿechnowa Pyechnonis Agnetem: primus Januss Janusius Janissewskÿ Janisewsky, secundus Mathias Pudliscowskÿ, tercius Heýda Wilconský, quartus Czema Copaskÿ, quintus Chorągwicz Chorangwicz de Lasczino, sextus Henÿch Coszowskÿ.