Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 864
Item eadem cum filio suo erga eundem eodem tempore iurabit asimiliter:

Jaco czʃʃom etc., ... trzÿdzeʃczÿ ol
ʃzÿ ...


Et si iurabit, hoc graniciebus nocere debet neque terre.