Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 863
Item Katherina Carchowska ad proximos terminos particulares cum Henrico suo filio peremptorie debet sic iurare adversus Johannem Trzebeczský:

Jaco czʃʃom dala mim ludzem rąbicz cztirzÿ
ʃta oʃʃicz tom dala rabicz na ʃwem na
prawem.


Et si iurabit, hoc graniciebus nocere non debet nec terre.