Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 862
Rota testium infrascriptorum:

Jaco toʃwatczy Jaco czʃʃo Jan (Janowy ) pobral ʃzeczý
ÿcone carchowʃkÿe[mv] to wʃząl na (gego) [ʃwem]
[a] naprawem a on tho ʃwimÿ przotkÿ vÿ
trzÿmal mimo trzÿ a trzÿ dzeʃczÿ latha


Item Johannes Trzebeczskÿ Trzebyeczsky ducit testes erga Andream Carchowskÿ: primus Albertus Curanowskÿ, secundus Andreas Stoclossz Stoclosz, tercius Thomislaus Surcowskÿ, isti tres. Terminus secundum ius.