Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 861
Item Janusius Sulewskÿ ducit testes erga dominam Femkam contoralem Petri Szekirca: primus Andreas Robaczinskÿ, secundus Janusius Vnanczskÿ, tercius Nicolaus Zimlinskÿ, quartus Petrasius Zimlinsky, quintus Albertus Surcowsky, sextus Simon Gostcowskÿ. — Rota:

Jaco ta cząʃcz czʃʃo lezÿ w ʃʃenne okto
rą Januʃz Sulewʃkÿ na Femka gruno
wʃką zalowal czʃʃo Femka rzecla abÿ
Bernarthowÿ dana zaʃlvʃbą ta mv za
ʃlvʃbą nÿedana anÿ ge lath wÿdzer
zal podlug zemʃkÿego vkladu