Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 860
Item nobilis Mroczko de Babimost ducit testes erga Rakel. — Rota:

Jaco Rakel [eʃ] nÿe Jøl Maczka (pana) Mroczkowa
czloweka czʃʃo ot nego vczekl anÿ go
daÿal wgeczʃtwo czeladzý pana Mrocz
coweÿ (aný) [ale ol] onÿ oʃtawiʃʃy gego vząlÿ
dwa wolÿ [yʃʃecz] y ʃzekÿrkÿ