Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 859
Item Mathias Sczodrowskÿ ducit testes erga Hamplonem, civem in Costen: primus [Sczodrow] {Laurencius} Scoraczewskÿ, secundus Nikel Scoraczewskÿ, tercius Wÿssek de Albo Lacu, quartus Andreas de Albo Lacu, quintus Bronisius de ibidem, sextus Nicolaus Steslaw de Czacz. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco dobÿeʃlawa wÿcu
pÿona z Sczodrowa ge wÿana a ge
zaplaczono pirzweÿ nÿʃlÿ poʃwÿ wÿʃlÿ
a niczʃ tamo nÿe ma