Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 856
Rota Derslai Costenensis civis pro querimonio:

Jaco tha zema czʃʃoʃmÿ Ja ob gelÿ albo obe
ʃlý tha ʃʃzą temv prawim dzalem doʃta
la y gą gego przotkowe ʃprawim prawem
trzy lata wydzerzelý