Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 855
Rota domini vexilliferi et Jaroslai subcamerarii:

Jacoʃmÿ przÿtem bilÿ ... Ize
pan podcomorze ÿchorąze nÿe rączÿlÿ
oprawicz na lubÿacowe ʃwey Jątrwÿ ale
na ginneÿ ʃweÿ dzedzine mÿedzÿ dwema
lce thaco alyʃbÿ dala gim ʃto cop czʃʃo
ma na Raconewiczach albo lyʃt czʃʃo ma
na thý pÿenądze