Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 854
Rota Simonis de Chelcowo adversus Simonem de ibidem:

Ize wchelkowe Sziminowa matka bi
la wdzirʃʃemu wteÿ cząʃczÿ ʃimuno
weÿ ÿon potem ybrala tamo zytho
lonÿ ÿlathoʃʃ