Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 850
Rota Milesse Pudliscowskÿ:

Jaco tho ʃwatczą yʃʃe ta weʃʃ czʃʃo
wneÿ ʃzedzÿ Januʃʃ teÿ dzeÿą Craÿe
wicze a ne pudliʃʃcowicze a roʃgranÿczo
na ot pudliʃʃcowicz przedetrzÿdzeʃʃczy
lath ...


Primus termin us ad primos terminos.
Item Janusius Crayewsky ducit testes erga Milessam Pudliscowsky primus Nicolaus Rasszewsky, secundus Nicolaus filius Wanchnonis de Pasirbicze tercius Heydan Wilcousky filius Miroslai, quartus Janusius Golasinsky, quintus Derslaus Tworziansky, sextus Pacos olim Zolinsky, qui est apud  Belczconem Rocosowsky.— Rota.