Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 849
Rota Simonis, Stanislai et Pauli de Cuczini:

Ize Katharzina matka Micolaÿewa ÿ
Janowa wydzerʃala ÿeʃt tą cząʃcz czʃʃo
Ją nine dzerʃʃą wkuczinach ÿ onÿ
potem trzydzeʃʃczÿ lath ÿ trzÿ ʃpocoÿne a
wtem gich nikteý prawem ne gabal


ItemJohannes Zimlinsky et Nicolaus Cuczinsky ducunt testes erga Paulum, Stasconem et Simonem de Cuczini: Primus Johannes Pÿanowskÿ, secundus Adam Mirzewsky, tercius Nicolaus Czanrcowsky, quartus Thomislaus Surcowsky, quintus Nicolaus Laszinsky, sextus Johannes Stephani frater de Gunczclewa Gorka.— Rota.