Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 847
Rota Szecowsky cum Woszniczsky:

... yaco oneʃzaplaczene pyenadzýni dze
wacz dzeʃzatýn grzywen mam ʃcodý dru
gýe dzewantnoʃzto grzyven


Item pendet terminus ad proximos terminos particulares secundum ius.