Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 844
Poznania. Item Hanca et Johannes ipsius filius cum Katherina ipsius filia, heres in Mandzÿgowo, ducit testes erga Margaretham Chwalicowska: primus [primus] [Jacussz Kuropaczský, secundus Sandiuogius de Roszkowo], secundus Janussius de Meczewo, tercius Albertus de Grabowcze Czesszlawow filius, quartus Jacobus Jascz de Grabowcza, quintus Raczko Thaczalsky, sextus Andreas Rogalinsky. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco pani Hanca ne pozÿ
la XX grzÿwen poʃʃagu na Mandzÿgow Mar
gorzacze po vmarle [rze] rancze a nÿ trzÿma
ginʃʃe czanʃczÿ tamo gedno tha czʃʃo [ge] na
ge manʃʃa ʃlucha