Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 843
Costen. Item Mathias Sczodrowskÿ ducit testes erga Hampel civem in Costen: primus Laurencius Scoraczewskÿ, secundus Nikel Scoraczewskÿ, tercius Vÿssak de Albo Lacu, quartus Andreas de Albo Lacu, quintus Bronislaw de Albo Lacu, sextus Nicolaus Steslow de Czacz. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco [Sbýechna ] (dobyeʃlawa ) wÿcupÿa
na [Scz] S Sczodrowa (ge) (wana) a ge zaplaczono (pirzwe) (niʃlÿ) (poʃwÿ) (wiʃlý)
anýcz tamo nÿema