Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 842
Johannes Chalawsky: Item Johannes Chirzinsky ducit testes erga Laurencium kmethonem de Chalawy: primus Nicolaus Vidzerzewsky, secundus olimir Slachczyczsky, tercius Stanislaus Camenyewsky, quartus Stephanus Trambinsky, quintus Jan Sgirza, sextus Nicolaus Szoltrsky iuvenis

Jaco czʃzo ʃzalowal wawrzynecz Nayana
Chalawʃkego opanczdzeʃand yʃeʃcz ran
tÿch mu on nedal aniʃnich nigedneý


Et Johannes aliquod minus recognoscet ex istis, istud Laurencius non debet periurare. Pendet primus terminus ad proximos terminos particulares.