Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 841
Rota testium infrascriptorum:

Jaco tho ʃwatczą Jaco czʃʃo Starʃʃÿ
Babimoʃtʃkÿ wʃʃąl trzÿ comye Dzer
ʃkowÿ ty ʃʃza Jego prawe conÿe a nÿe
ginʃzego cvpcza


Primus terminus ad proximos terminos particulares et alii secundum ius. Item Derslaus Carninsky ducit testes erga dominum Mroczkonem de Babÿmosth.