Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 838
Item Johannes Trzebÿeczskÿ Trzebeczski debet iurare ad proximos terminos particulares erga Przemil in hunc modum. — Rota:

Jaco macz moÿa nema nÿczʃz ʃwego [v]
[vmne nadzedzinÿe] (nadzedzynie) dzalv dzedzinÿ ged
no to czʃʃo ge ʃwe voly damÿ ...


Et si iurabit, tunc ipsam Przemil in hereditate arestabit cum ea ius Johannes debet iurare.