Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 837
Rota testium infrascriptorum:

Jaco tho ʃwatczą [Jaco] ize [czʃʃo] pani giwa
nowo ne dzerʃzÿ ʃtim liʃtem [wʃdawnim] (wennim)
niczʃʃ wancze niʃlÿ to czʃʃo ge mąʃz wʃdal
wʃwe cząʃczÿ


Item domina Margaretha Gywani de Podrzecze ducit testes erga Mathiam clericum de Grobÿa: primus Mathias Proscowskÿ, secundus Jan Rogowskÿ, tercius Allexius Alexius de Zadori, quartus Sampson Gorziczský Gorziczski, quintus Nicolaus Marcowský MarCowski, sextus Vincencius Pÿotrowskÿ Pyotrcowski.