Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 836
Item Johannes Chirzinskÿ Chirzinski ducit testes erga Laurencium *kmethonem* de ibidem: primus Michael Szoltrský Soldrsky, secundus Andreas Lorcowicz *olim* in Gorziczkÿ, tercius Výssak Wissak Tarnowskÿ Tarnowski, quartus Andreas Tarnowskÿ Tarnowski, quintus Jaroslaus Tarnowskÿ Tarnowski, sextus Micoss Sarpaczskÿ Sarbaczski. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Jan chirzinʃkÿ ne
[J] gąl Vanczinczewego czloweka gwal
tem ÿ nebil go a ni policzcowal a nÿ
ʃwlekal a nÿ mv nogÿ vtrączil