Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 835
Przibislaus Grisinensis cum Opacz et Lanczski. Pendet terminus iuramento dominum Przibislaum et Opaczonem de Cocorzino Kocorzino et erga Nicolaum Lanczskÿ Lanczski feria quinta proxime ventura inter hereditates Crzon, Cocorzino et Lanky graniciebus, ita quod quocunque dominus Przybislaus Przibislaus et Opacz iurantes ut infra ibunt vel equitabunt, ibi erunt granicies et in angulari cumulo debent iurare. — Rota:

Jaco czʃʃoʃmÿ gely albo chodzilÿ toʃmÿ
gelý albo chodzÿly gdze [gi] jeʃt ʃtara grani
cza