Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 832
Item Johannes Jarognewský Jarognewski ad primos terminos particulares erga Burzam Petrum [[Nicolaum, Polach]] kmethones de [Bandlewo] Byeczini Beczyny:

Jaco moÿ pacholek czʃʃo vcządzal czloweka
ʃbÿeczÿn [n] to vcządzal ʃvzitkÿ[em] ʃlaʃʃa
Bandlewʃkÿego a tedÿm Ja tam vzitkÿ
bral tego roku