Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 830
Albertus Curanowský Curanowski ducit testes erga Jacusium Jacussium Wicząscowskÿ Vyczanscowski: primus Bartholomeus Grunowskÿ, presens fuit, secundus Stanislaus Chelstowskÿ Chelstowski, presens fuit, tercius Nicolaus Pÿanowskÿ Pyanowski, quartus Pÿotrek Grzybenský Grzibenski, quintus Jassek Grabÿonowsky Grabyonowski, sextus Przÿbislaus Jaroslawskÿ Jaroslawski. — Rota:

Jacoʃmÿ przÿtem bili iʃze Voczech Curanowʃkÿ
ne zaÿal Jacuʃzewý Vycząʃcowʃkÿemv ogroda
zagrodzonego na gonyabiczach ...