Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 829
Laurencium de Rogaczewo et Nicolaum de Chorinÿa Chorina et isti duo sic:

Jacoʃmÿ chczelÿ cupicz Soltiʃtwo v Maczeÿa
a pan nas otegnal ot nÿego a nÿe dal
go nam cupicz