Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 828
Mathias Poridamp erga heredem de Rogaczewo. Item1 Mathias Poridamb scoltetus de Rogaczevo Rogaczewo ad proximos terminos particulares debet tres ponure secundum ius debuit tres constituere erga Zydowkam: primo Johannem filium Lusscowskyego Luszcowskego et iste iurabit erga Zydowkam in hunc modum:

Jacom nÿelʃcziwe Maczeÿewÿ ... podawal
pyanczdzeʃʃzad Grzÿwen groʃʃÿ za Szoltiʃtwo
a pan mÿe [m] otegnal otmÿego ÿ ne dal nÿgo
cupicz