Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 827
Item rota Olbracht Czeleczskÿ erga Gÿl Golinskÿ cum quatuor nobilibus secundum ius, quos duxit {ad proximos terminos particulares}, sed fideiussit:

Ja[m] dla nÿewÿprawÿena [Gÿlowa ʃ] rąkoÿemʃtwa Gÿlowa ottrutka woÿta
(na) (ten) (rok)
gem ʃzcodzen pÿanczdzeʃʃząd grzÿwen ...


Item nobilis Olbracht Czeleczsky ad proximos terminos particulares erga Nicolaum Gil heredem Golinòky cum quatuor nobilibus, quos duxit, secundum ius dampna periurabit. — Rota. Solus sic.