Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 823
Item Przybislaus Pyotrowskÿ iurabit ad proximos terminos particulares erga Michaelem de Srzem in hunc modum ad proximos terminom particulares iurabit in hunc modum erga Michaelem de Srzem {pro quatuor marcis et IX scotos latorum}. — Rota:

Jacom nÿecupil v Michala Cobili anÿ
aným ge vdlawÿal anÿ otemnÿe
ʃmerczÿ ma