Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 821
*Jezerzicze*. Item *nobilis* Czerna de Jezdzerzicze Jezerzicze ducit testes erga Martinum kmethonem ibidem de Jeszdzerzicze {Jezerzicze}: primus Jasko Jasco Rambinski Rambinsky, secundus Nicolaus olimWoliszewski Wolissewskÿ, tercius Mathias Sczodrowski Sczodrowsky, quartus Johannes Sczodrowski Sczodrowsky, quintus Gywan Lesczenski Lesczensky, sextus Michael Rogowski Rogowskÿ. — Rota:

Jaco Ize czema Jerzerʃkÿ Marczina kmecza vcządzal tedÿ kÿedÿ mv drzewo
noczną rzeczą gotowe bral wzapuʃcze chązebne a on mv tedÿ woʃz ÿ konÿe wʃząl
[yʃamemv] ÿʃzamego tamo ÿąl