Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 820
Item *nobilis* Boguchwal Rathagÿskÿ Rathayssky ducit testes erga *nobilem* Stephanum Rrzeszotarzewskÿ Rzessotarzewsky: primus Johannes Ochelskÿ, secundus Vincencius Drzeckowskÿ Drzeczkowsky, tercius Bolcz de Albo Laco, quartus Nicolaus Waszÿch Wąssich de Parzencewo Parzenczewo, quintus Jacussius de Zuslodzÿno, sextus Pasco Ossla Osla de Parzenczewo. — Rota:

Iz poroʃdzelenÿv tich ploʃz wdzedzine Rathayech veczne. vkupv vgliną nigd nye
bral gedno ten czÿeʃzą ploʃʃý