Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 815
Secundus Wlodak de Magna Dambrowa, tercius Albertus Oweczka de Conarzewo, quartus Kuss Rosnowskÿ, quintus Albertus Czartek de Conarzewo, sextus Nicolaus Rczelisnkÿ:

Jaco tho ʃwatczą Jaco [then ...] (ten) (liʃt) (czʃʃo) (gÿ) lyʃʃek dal
naʃʃzą poʃnanʃkÿemv ten viʃʃedl [ʃgego wolą] (ʃlyʃkową )
ʃgego dobrą wolą ÿʃgego wÿedzenÿm
a ne widal go poznanʃkÿ potaÿemno tego
ʃlowa Colowo wolwarka