Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 814
Item dominus Moscicius ducit testes erga Lisconem de Oporowo. Primum Petrum Slap woluntarie accepit in testem, qui presens fuit et isto non debet dominus Po/snaniensis// amittere, si contradiccio per Lysconem alias &wòpor& quem procuravit sue ville. — Rota:

Jacom przÿ tem bil iʃz lyʃʃzek kazal pÿʃʃac<..> lÿʃt quitacią
ÿam[gch]gÿ ʃzam roʃkaʃowal<..>
(ʃlyʃcową) (wolą)
(ÿ) (ʃpoʃnanʃkÿego) a pan poznanʃʃkÿ ne dal ([mÿ]) potaÿemne (przÿ)piʃza
piʃzacz tego ʃlow Colowo wolwarka