Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 813
Chalko de Chalkowo cum Katherina sorore sua Item Chalko de Chalkowko Chalkowo cum Katherina sorore sua receperunt nobilem Andream Boÿanowský superarbitrum et quelibet pars unum ad ipsum statuere debet et super istos pontenter mittere, gui eos debent concordare super festum sancti Laurencii proximum. Si non concordabunt, tunc ad proximos terminos particulares Janusius Sulewskÿ iurabit in hunc modum. — Rota:

Takomi etc. Jaco katharzina mÿala
w Chalka bratha ʃwego prawą dzelniczą
trzeczą czanʃcz a teÿ ge nÿe dal anÿ
wydzeliw