Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 812
Item Martinus Gawronskÿ ducit testes Gerlasin Gerlassyn *Petrum*: primus Bogel Parzenczewskÿ, secundus Philipus Trambinskÿ Trąbinsky, tercius Nicolaus Trambinskÿ, quartus Jan de Xansz, quintus Olbracht Jezewský, sextus Jassek Rambinskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿaco marczin nÿemogl
przeýachadz przed ʃlim powetrzim ieʃzora
oglandacz tedÿ tedÿ mv woʃniÿ rok
ʃdal ʃGerlaʃʃim ku widzenv