Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 811
Item eadem ducit testes erga eundem: primus Nicolaus Czartkowskÿ, secundus Nikel Szÿcorzinskÿ Sicorzinsky, tercius Jandrzich Stokloss, quartus Jan Chyrzinský Chirzinsky, quintusJassek Grabÿonowský, sextus Jan Passirzbiczskÿ. — Rota:

Jaco to ʃwatczą [Jaco] ÿʃze panÿ Marcu
ʃzewa ÿge dzeczÿ nÿe ot oralÿ pol
trzeczą zagona (ÿʃzÿtem) panu vÿʃʃacowÿ ale
czʃʃo oralÿ to oralÿ na ʃwem na pra
wem