Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 810
Item domina Marcussewa cum suis parvis heredibus in Minori Gorzicze erga Wÿssaconem de Grisina: primus Laurencius Scoraczewský, secundus Janusius Popowský, tercius Sdzeslaw Sdzeslaus, qui sedet in Czmiczina, quartus Nicolaus Pÿanowskÿ, quintus Budzÿwogius Budziwogius Chalawskÿ, sextus Jacobus Wlawskÿ. — Rota:

Jaco czʃʃo dzatkÿ panÿe Marcuʃʃewe
ʃʃeklÿ ÿwʃząlÿ trawą to czÿnilÿ na
prawem na ʃwem a rathaÿa mv
ne ʃegnalÿ ʃgego