Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1396 Pisarz: 7 Numer roty: 81
Rota talis:

Tako mi etc. ys mi ten kon
[dr] drzewey Sdech nizeʃm Obeʃlan
przibech