Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 809
Item nobilis Jacobus de Wlawa ducit testes erga Mathiam de Parzenczewo: primus Derslaus de Parzenczewo, presens fuit, secundus Martinus frater ipsius germanus, tercius Nicolaus de Lobze, quartus Nicolaus filius Gnewosii, quintusPetrassius Petrasiu de Gorzicze, sextus Jaroslaus de Gorzicze. — Rota:

Jaco ʃmÿ przÿtem bilÿ Jaco Jacub ... wla
wÿ [Maczeÿewÿ ] tego ʃandzą czʃzo gÿ Ma
czeÿ parzenczewʃkÿ przÿąl zaʃządzą v
Jacuʃʃą prawa mv dopomogl [pr] pÿrz
weÿ niʃlÿ na nem prawem [J] dobÿl vÿprawÿaÿącz ʃwego rąkomÿą