Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 808
Borco cum heredibus in Czarncowo Item domini decreverunt, quod nobilis Czewlegius olim Lanczskÿ cum duobus nobilibus, quos cum se recipiet, super isto cumulo angulari, quem assignavit, alias &narzekl&, debet iurare inter Maius Lanka et Czarnkowo. Debet iurare in hunc modum, si audebit. — Rota:

Tako etc. Jako tho yeʃt prawÿ Copÿecz
wangelni nÿedzÿ wyelgą ląka a Cza
rnkowem ÿ ʃprawa wÿʃzedl