Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 807
Item domina Vbisconis istos nominavit erga Martinum et Sczedriconem Sczedrzyconem de Domaradzicze: primus Stanislaus Slap, qui terminum fecit, secundus Pelka Grzÿbinsky Grzybensky, qui causam contra fecit, tercius Derslaus Golunskÿ olim, qui sedet in Clesczewo Clessczewo, presens fuit, quartus Pÿotrass Russeczskÿ Ruszeczsky, presens fuit, quintus Pÿotrass Grabyonowskÿ, presens fuit, sextus Jan Vnanczskÿ, qui est apud Nicolaum Nÿepartskÿ, presens fuit. — Rota:

Jaco ʃmÿ czynÿlÿ rok mÿedzÿ panyą
vbiʃcową taký [ʃ] ÿʃz panÿ vbiʃcowa
mÿla przÿweʃcz pana Micolaÿa nÿe
partʃkego do kolaʃʃcowicz a Mar
czin ʃSczedrzÿkem pana Donÿna
a tim mÿela moczno puʃczicz wran
cze a onÿ ge mÿelÿ vgednacz o
wʃzitkÿ rzeczÿ ... Jaco przÿtem bili