Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 806
Item Przetpelk de Sroczskÿ debet iurare ad proximos terminos particulares nobili Jacobo Cotoweczskÿ Cotowyesky. — Rota:

Jacom ne ʃebral Jaʃtrząba na pana
Jacubowe dzedzine ale na me zeniʃne ... Tako [Jaco tho ʃwatcza]
Jacom przÿtem bil Jaco przetpelk ne
kaʃal kmeczem ýachacz thą drogą
na ktore ÿe pobral ... Jaco tho
ʃwatczą

. Item Przetpelk in Rosscowo ducit testes erga Pacoss et Johannem Wolicowskÿ et eorum kmethonibus: primus Thomas Zadorskÿ, presens fuit, secundus Johannes Dambenský, tercius Allexius Zadora, quartus Wenczeslaus Zadora, quintus Nicolaus Jaroslawskÿ, sextus Stoÿslaw de Jaroslawskÿ. — Rota:

Et cum testes perduxerit, tunc Przetpelk debet reddere equos et omnia, que ibi recepit, eo quod super nive hoc recepit.