Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 800
Item Nicolaus Paszirbiczski Pasirbiczski ducit testes erga discretum Nicolaum filium Grzimkonis Grzmconis de Maszlaw Maslawo: primus Vincencius Raszewski, secundus Nicolaus Paszirzbiczski Pasirbiczski, tercius Martinus de Minori Crzecothowicze Crzecotouicze, quartus Sulko Chwalcowski, quintus Paulus Cuczinski, sextus Thomislaus Kapusta Capusta. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿaco tÿ ... ʃladi oktore
Jan a Micolaÿ zalowali tÿ Micolaý (paʃirbiczʃki ) wÿtrzimal mÿmo trzýdzeʃzczÿ a trzý lata wpo
coÿv anigd go prawem ne gabal