Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1396 Pisarz: 7 Numer roty: 80
Laurencius:

Taco etc. Sczo mi Jan røczil zagrabarza
tho mam dczeʃocz Grziwen ʃcodi