Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1394 Pisarz: 1 Numer roty: 8
Item rota inter [&Taco mi&] Sanziwogium Pzremøtsky et Jaczkonem:

Taco mi pomoʃzi Bog etc. Jaco Jaczeg
poʃlal na mø dzezinø. dwa pani
cze y oʃzmnaʃzce [qno] qmot y [frz]
fzaøl qmecza moczø