Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 799
Rota:

Jaco tho ʃwatcza Jaco Andrzich (przod) czʃzo ranil
Staniʃlawa [adal] adal mv pącz ran
to wczinil za gego początkÿem [atho]
czʃzo (czʃzo) (gÿ) vczÿnil a gÿ ranil to vczinil bro
nącz ʃwego ʃzÿwotha


Item Jandrzich Szidlowsky Sidlowsky ducit testes erga Stanislaum Chelstowsky: primus Petrasius Zaborowsky, presens fuit, secundus Janusius Mankowskÿ, presens fuit, tercius Petrasius Grabyonowskÿ, quartus Vÿthoslaus Grabyonowsky, quintus Johannes Stocloszin Stoclossin[ego] &òzin[a]&, sextus Oczeslaw Grabÿonowskÿ.