Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 796
Item Sandiuogius de Barclino Barclino ad primos, secundos et peremptorie ad tercios terminos erga Dominicum de Vilkowo Wilkowo sic iurabit. —Rota:

Tako etc. Jaco moÿ oczecz nerączil (dominika ) (nÿwgednÿ) nÿ
[gednich] cztirzi[ch] grzÿwen [przecziuo do
minicowÿ ] ale ʃza cone na panʃke ʃka
ʃzanÿe