Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 795
Tercii tres sic:

Jaco tho ʃwatczą Iʃz Troÿan geʃt
prawÿ ʃi Slachczicz czʃomv Januʃz
ʃulewʃkÿ naganil