Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 794
Alii duo sic:

Jaco Troÿan geʃt prawÿ naʃz brath
po gego maczerzÿ ÿʃz naʃze krwÿ vÿ
ʃzedl ÿʃz naʃzego Clenotu Corabÿow
czʃzo mv Januʃz Sulewʃkÿ naganil