Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 793
Item, [Miroslaus] Troÿanus nobilitatis Troyani de Mirzewo super sex septimanis in primo et super sex in secundo et peremptorie sex septimanis debet suam nobilitatem demonstrare erga Janusium Sulewskÿ Sulewsky, qui sue nobilitati derogavit sic, quod idem Troÿanus debet duos bonos post suum patrem de sua proclamacione alias &zawolana& constituere {Corabyow} et duos eciam bonos post ipsius matrem eciam Corabÿow et alios duos de bono clenodio extraneo, qui medio iuramento pro eo iurabunt in hunc modum. Primi duo sic iurabunt:

Jaco Troyan geʃt prawÿ naʃz brath
(ýʃznaʃzego) cleyno
tu)
po gego oczczu ÿʃz naʃze [kr] krwÿ
vÿʃzedl czʃzo mv Januʃz Sulewʃkÿ
naganil