Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 791
Costen. Item Mathias et Derska Dzerska pueri domine Margarethe Clonoweczska ducit testes (erga) Nicolaum et Boguchnam pueros Szeczechonis: primus Bernhardus Gerlaschÿn Gerlaschÿ, tanquam divisor, secundus Thomislaus Szurcowski Surkowsky, tercius Johannes Wlostowski Wlostowsky, quartus Jasco Grabÿonowski Grabyonowskÿ, quintus Woÿtko Szurcowski Surkowskÿ, sextus Michael Rogowski Rogowskÿ. Rota. Primus divisor sic iurabit:

[Jaco] Jacoʃm Ja wmem domv roʃdzelil wÿe
kugiʃtim dzalem Dzerʃzka ÿ ʃzeczecha
ÿʃz ʃzą dzerʃkowÿ doʃtalÿ dzalem dze
dzimÿ Zacowo a clonowecz, A Szecze
chowÿ druge dzedzinÿ [oco] o kolo ka
liʃza ÿ tÿ dzedzÿnÿ Dzerʃzek wÿdzer
ʃzal po dzale dobrowolne trzÿ lata
a nigdÿ go nikth prawem ne vga
bal ... Jaco to ʃwatczą