Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 789
Nicolaus Cipconis erga Bartholomeum de Crzemenewo kmethonem: primus Stephanus Brilewskÿ, secundus Nicolaus Bucoweczský, tercius Milesza Pudliszcowský, quartus Petrasius Brilewskÿ, quintus Jadamek Mÿrzewský, sextus Mathias Pudliszcowský. — Rota:

Jacotho ʃwatczą Jaco Cÿbek Micolaÿew
oczecz newʃząl barthlomeÿewý kmecze
wÿ pol ʃlada ale gÿ bil vkupil za ʃwe
go ʃdrowego zywotha vbarthlomeÿa
ÿwʃdano mv [v] przeth ʃzoltiʃem